Leestafel zooien-arrest


Onderwerpen ‐ Spelsituatie en gevaarzetting
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Bij een studentenvereniging bestaat de traditie dat het huidige bestuur moet aftreden indien een grote leestafel, van zo’n 1000 kilo, buiten de sociëteit wordt getild. Op een avond probeert een groep de leestafel naar buiten te krijgen. De groep heeft de tafel op zijn kant gelegd om deze zo als stormram voor de deuren te kunnen gebruiken. Het huidige bestuur probeert de tafel binnen te houden, waardoor het slachtoffer zich op een gegeven moment naast de deuren bevindt. Op hetzelfde moment dat de groep de tafel weer tegen de deuren wil stoten besluit het slachtoffer om langs de tafel weg te lopen waardoor hij deze tegen zijn handen aankrijgt. Het slachtoffer breekt hier door allebei zijn polsen, met waarschijnlijk blijvend letsel als gevolg. Een verdachte wordt vervolgd voor zware mishandeling.

Rechtsvraag

Kan de verdachte worden veroordeeld of is er in casu sprake van een spelsituatie, waardoor de strafrechtelijke verantwoordelijkheid minder snel kan worden aangenomen?

Overweging

De rechtbank oordeelde dat er in casu sprake was van voorwaardelijk opzet en veroordeelde de verdachte voor zware mishandeling. Het hof stelde dat er geen sprake was van voorwaardelijk opzet. Bij dergelijke ‘spellen’ raken vaker mensen gewond en bovendien dacht de groep, waaronder de verdachte, dat de bestuursleden zodanig zouden handelen dat zij niet gewond zouden raken. Het hof stelt echter wel dat het gebruiken van een zware leestafel als stormram in een kleine ruimte met veel drank op, als gevaarzettend aan is te merken. De kans op ongelukken in deze situatie was groot en verdachte had hiervan op de hoogte moeten zijn. Omdat de verdachte ondanks de gevaarlijke situatie doorging met zijn handelingen, heeft hij onachtzaam en onvoorzichtig gehandeld. De verdachte voert aan dat het slachtoffer zichzelf in deze situatie heeft gebracht door op het verkeerde moment langs de tafel weg te willen lopen. Het hof verwerpt dit verweer en stelt dat het slachtoffer in een oogwenk de keuze heeft gemaakt om zich aan de gevaarlijke situatie, die mede door verdachte is veroorzaakt, te onttrekken. Voorts voert de verdachte aan dat er in casu sprake was van een gebruikelijk spel binnen de studentenvereniging. Het hof verwerpt ook dit verweer en stelt dat het onvoldoende aannemelijk is dat het gebruiken van de leestafel als stormram tot de gebruikelijke onderdelen van het spel behoord. Het hof vernietigt het vonnis van de rechtbank en veroordeelt de verdachte voor het mede plegen van aan zijn schuld te wijten zijn dat een ander zwaar lichamelijk letsel bekomt. De Hoge Raad sluit zich bij het oordeel van het hof aan en verwerpt het cassatieberoep.

Rechtsregel

Een beroep op een spelsituatie slaagt niet indien er sprake is van zeer gevaarzettend handelen en een niet door spelregels afgebakend spel.

Andere relevante jurisprudentie