Schieten in de kroeg-arrest


Onderwerpen ‐ Voorwaardelijk opzet, willens en wetens de aanmerkelijke kans aanvaarden dat…
Artikelen ‐ Artikel 287 SR

De feiten

De verdachte schiet in een kroeg op iemand waarmee hij een geschil heeft. Kroegbezoekers trachten het pistool van de dader af te nemen. Het lukt de verdachte om met de hand waarmee hij het pistool vast heeft los te komen. Achtereenvolgens gaat het pistool nogmaals af en wordt een willekeurige omstander geraakt. De verdachte wordt vervolgd voor tweemaal poging tot doodslag. Hij beroept zich echter op het verweer dat het tweede schot per ongeluk werd gelost en dat er dus geen sprake kon zijn van tweemaal poging tot doodslag.

Rechtsvraag

Kan de verdachte voor twee keer poging tot doodslag worden vervolgd, of was er bij het tweede schot geen opzet?

Overweging

Het hof stelde dat de verdachte had kunnen voorzien dat, als hij in een kroeg op iemand zou schieten, andere kroegbezoekers zouden proberen te voorkomen dat de verdachte nogmaals op die persoon zou kunnen schieten. Omdat de verdachte het pistool bleef vasthouden toen aanwezigen het pistool van hem wilden afpakken, heeft hij zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het pistool nogmaals zou afgaan en dat hierbij een ander geraakt zou worden. Er was bij het tweede schot dus sprake van voorwaardelijk opzet en derhalve van opzet. Het hof veroordeelde de verdachte dus voor twee keer poging tot doodslag. De Hoge Raad sluit zich bij het oordeel van het hof aan en verwerpt het cassatieberoep van de verdachte.

Rechtsregel

Dit arrest is een goed voorbeeld omtrent het leerstuk van voorwaardelijk opzet.

Relevante artikelen

Art. 287 Sr
Hij die opzettelijk een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vijftien jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Andere relevante jurisprudentie