Videodozen-arrest


Onderwerpen ‐ Begin van uitvoering
Artikelen ‐ Artikel 45 SR

De feiten

Een verkoper biedt op straat videorecorders aan een koper aan. De verkoper en koper spreken af dat zij elkaar in een park zullen ontmoeten om het geld en de videorecorders te overhandigen. De koper vertrouwt de zaak echter niet helemaal en stelt de politie van de koop op de hoogte. Als de verkoper samen met een paar vrienden op de afgesproken plek in het park aankomt en de videorecorders wil pakken grijpt de politie in. Het blijkt dat de dozen inderdaad geen videorecorders, maar zand bevatten. De verdachten, de verkoper en zijn vrienden, worden vervolgd voor poging tot oplichting.

Rechtsvraag

Is er in casu sprake van een begin van uitvoering en derhalve van poging tot oplichting?

Overweging

Het hof veroordeelt de verdachten voor poging tot oplichting. In cassatie verweren de verdachten zich door te stellen dat er gelet op de uiterlijke verschijningsvorm geen sprake van poging kan zijn. De dozen lagen nog in de auto en waren nog niet aan de koper overgedragen. De Hoge Raad verwerpt dit verweer en stelt dat de gedragingen gelet op haar uiterlijke verschijningsvorm kunnen worden beschouwd als gedragingen die zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf. Het feit dat de dozen nog in de auto lagen en ze nog niet aan de koper waren overhandigd doet hier niet aan af.

Rechtsregel

Er is sprake van een begin van uitvoering indien de gedragingen naar haar uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf.

Relevante artikelen

Artikel 45 Sr, lid 1
Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.

Andere relevante jurisprudentie