Danszaal Soranus-arrest


Onderwerpen ‐ Medeplichtigheid, voorwaardelijk opzet
Artikelen ‐ Artikel 48 SR

De feiten

Twee bevriende stellen gaan op een avond naar de kermis. Een van de twee mannen heeft, terwijl zijn vriend hiervan op de hoogte is, een zakmes meegenomen dat in zijn broekzak zit. De twee stellen lopen na de kermis in de richting van danszaal Soranus als zij zien dat een vrouw voor de ingang van de danszaal ruzie heeft met een andere man. De man die het mes niet bij zich draagt zegt tegen zijn vriend: ‘’geef mij het mes’’, waarop zijn vriend hem het mes geeft. De man die om het mes vroeg loopt vervolgens naar de ruzieënde man en vrouw en steekt de man in zijn buik. Als gevolg hiervan komt de man te overlijden. De man die het mes had gegeven wordt vervolgd voor medeplichtigheid tot doodslag.

Rechtsvraag

Kan de verdachte als medeplichtige tot doodslag worden gekwalificeerd?

Overweging

Het hof veroordeelt de verdachte voor medeplichtigheid tot doodslag. De Hoge Raad stelt dat de verdachte zich door het geven van het mens bewust heeft blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat zijn vriend met dit middel het misdrijf zou plegen. In casu is er dus sprake van voorwaardelijk opzet en dit valt volgens de Hoge Raad onder ‘opzet’ zoals genoemd in art. 48 Sr.

Rechtsregel

Het leerstuk van voorwaardelijk opzet geldt ook voor medeplichtigheid tot een misdrijf.

Relevante artikelen

Art. 48 Sr
Als medeplichtigen van een misdrijf worden gestraft:
1°. zij die opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf;
2°. zij die opzettelijk gelegenheid, middelen of inlichtingen verschaffen tot het plegen van het misdrijf.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 19/03/2008 NJ 2008, 209 Rijswijkse stoeptegelmoordzaak Medeplegen zonder zelf een ... +
HR 24/10/1978 NJ 1979, 52 Uitzendbureau Cito Begin van uitvoering +
HR 23/02/1954 NJ 1954, 378 IJzerdraad Functioneel daderschap, aan... +
HR 20/06/2006 LJN AV7268 Anja Joos Geweld in vereniging, wezen... +
HR 17/11/1981 NJ 1983, 84 Containerdiefstal medeplegen, lijfelijke aanw... +
HR 23/04/1996 NJ 1996, 513 Pikmeer I Strafrechtelijke immuniteit... +
HR 06/01/1998 NJ 1998, 367 Pikmeer II Strafrechtelijke immuniteit... +
HR 25/01/1994 NJ 1994, 598 Vliegbasis Volkel strafrechtelijk immuniteit ... +
HR 17/03/1998 NJ 1998, 515 Gecontroleerde aflevering Deelneming aan voltooid of ... +
HR 29/10/1934 NJ 1934, 1673 Wormerveerse brandstichting Daderschap, uitvoeringshand... +
HR 21/10/2003 NJ 2006, 328 Drijfmestarrest Strafbaarheid rechtspersoon +
HR 22/11/2011 LJN BR2355 Twee moorddadige zusjes medeplegen tot moord +
HR 18/12/2012 LJN BX5140 Medeplegen met rechtspersoon Medeplegen en toerekenen va... +
HR 20/01/1998 NJ 1998, 426 Opzet mededader Opzet mededader +
HR 10/10/2000 NJ 2001, 4 Schieten in de kroeg Voorwaardelijk opzet, wille... +
HR 19/02/1985 NJ 1985, 633 Aanmerkelijke kans Voorwaardelijk opzet, onder... +
HR 01/05/1973 NJ 1973, 399 Onverlichte brommer Schuld in het verkeer, erva... +
HR 17/01/2006 NJ 2006, 303 Overstekend kind Onveilig gedrag in het verk... +
HR 15/10/1996 NJ 1997, 199 Porsche Voorwaardelijk opzet, aanva... +
HR 18/01/2005 NJ 2005, 154 HIV II Voorwaardelijk opzet, aanme... +
HR 19/06/1911 W 9203 Hoornse taart Voorwaardelijk opzet, aanva... +
HR 19/02/1963 NJ 1963, 512 Verpleegster Bijzondere zorgplicht +
HR 31/10/2006 NJ 2007, 79 Leestafel zooien Spelsituatie en gevaarzetting +
HR 17/09/2002 NJ 2002, 549 Achteruitrijden Verwijtbaarheid, Wegenverke... +