Gecontroleerde aflevering-arrest


Onderwerpen ‐ Deelneming aan voltooid of afgebroken strafbaar feit
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Een vrouw die al vaker heeft geholpen met de invoer van cocaïne in Nederland, helpt op een dag weer mee aan een nieuwe invoer. Als de vrouw de gebruikelijke telefoontjes pleegt en smsjes stuurt, blijkt de cocaïne echter al door de politie in beslag te zijn genomen en vervangen door neppakketjes.

Rechtsvraag
In casu staat de vraag of de vrouw als medeplichtige kan worden aangemerkt, nu het misdrijf al voltooid was, centraal.

Overweging

Het hof stelde dat er sprake was van medeplichtigheid en veroordeelde de vrouw. De Hoge Raad stelde dat er van medeplichtigheid bij een misdrijf als het onderhavige alleen sprake kan zijn indien de cocaïne nog niet strafvorderlijk in beslag is genomen. Handelingen die worden verricht na de inbeslagneming van de cocaïne kunnen namelijk niet meer bijdragen aan het verdere vervoer en de overdracht van de cocaïne. De vrouw kon derhalve niet als medeplichtige worden aangemerkt, waardoor de Hoge Raad het arrest van het hof vernietigde.

Rechtsregel

Er kan geen sprake zijn van deelneming aan een strafbaar feit als dat feit reeds is voltooid of afgebroken, omdat het misdrijf dan ontbreekt.

Andere relevante jurisprudentie