Uitzendbureau Cito-arrest


Onderwerpen ‐ Begin van uitvoering
Artikelen ‐ Artikel 45 SR

De feiten

Twee mannen, die er dankzij bromfietshelmen en sjaals onherkenbaar uitzagen, zaten te wachten tot een geldwagen geld bij Uitzendbureau Cito had afgegeven om het uitzendbureau vervolgens te kunnen overvallen. Nadat de geldwagen het geld had afgegeven, liepen de mannen, met schietklaar pistool en lege weekendtas, naar het uitzendbureau en belden zij daar aan. Zij werden echter vrijwel meteen door de gewaarschuwde politie aangehouden. De mannen werden vervolgd voor poging tot overval. Zij verweerden zich echter door te stellen dat er slechts sprake was geweest van een voorbereiding, wat destijds nog niet strafbaar was gesteld.

Rechtsvraag

Was er in casu sprake van een begin van uitvoering of slechts van een voorbereidingshandeling?

Overweging

De rechtbank en het hof oordelen beide dat er sprake was van een begin van uitvoering en veroordelen de verdachten. De Hoge Raad stelde dat er sprake is van een begin van uitvoering indien de gedragingen naar haar uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf. Indien men onherkenbaar met een lege weekendtas en een schietklaar pistool bij een uitzendbureau aanbelt, dient dit, gelet op de uiterlijke verschijningsvorm, te worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf. De Hoge Raad oordeelde dus, net als de rechtbank en het hof, dat er sprake was van een begin van uitvoering.

Rechtsregel

Er is sprake van een begin van uitvoering indien de gedragingen naar haar uiterlijke verschijningsvorm moeten worden beschouwd als te zijn gericht op de voltooiing van het misdrijf.

Relevante artikelen

Artikel 45 Sr, lid 1
Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard.

Andere relevante jurisprudentie