Rijswijkse stoeptegelmoordzaak-arrest


Onderwerpen ‐ Medeplegen zonder zelf een uitvoeringshandeling te verrichten
Artikelen ‐ Artikel 47 Sr

De feiten

Drie verdachten gooien vanaf een viaduct een stoeptegel naar beneden. De stoeptegel raakt een passerende auto. Als gevolg hiervan overlijdt de bestuurster van de auto. Eerder hadden zij al een zak puin op een passerende vrachtwagen gegooid, maar deze vrachtwagenchauffeur kwam met de schrik vrij. Een verdachte wordt vervolgd voor het medeplegen van moord, terwijl hij niet de bewuste stoeptegel gegooid heeft en daarmee derhalve geen feitelijke uitvoeringshandeling heeft verricht.

Rechtsvraag

Kan er sprake zijn van medeplegen wanneer de verdachte zelf geen uitvoeringshandeling heeft verricht?

Overweging

De rechtbank veroordeelt de verdachte voor het medeplegen van moord. Het hof acht niet voldoende bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan. Het hof neemt hierbij mee dat de verdachte geen uitvoeringshandeling heeft begaan en ook niet bewezen kan worden dat hij ingestemd heeft met het gooien van de stoeptegel. Ook zijn er geen andere feiten of omstandigheden bewezen die zouden moeten spreken van een nauwe en volledige samenwerking tussen de verdachte en de beide medeverdachten. Dat de verdachte wellicht kon verwachten wat er ging gebeuren en zich hiervan niet heeft gedistantieerd is volgens het hof in de gegeven omstandigheden onvoldoende om te spreken van medeplegen. Het hof spreekt de verdachte derhalve vrij van medeplegen tot moord. De Hoge Raad vindt dat het oordeel van het hof geen blijk geeft van een onjuiste opvatting omtrent het begrip medeplegen. Zij merkt op dat een bewuste en nauwe samenwerking die leidt tot medeplegen ook stilzwijgend kan geschieden, maar dat hier in casu geen sprake van is. De Hoge Raad verwerpt het beroep en er volgt vrijspraak voor de verdachte.

Rechtsregel

Dit arrest is een goed voorbeeld van de vraag hoe rechters in een dergelijk geval oordelen over het medeplegen van een strafbaar feit.

Relevante artikelen

Artikel 47 Sr Lid 1

Als daders van een strafbaar feit worden gestraft:
1 Zij die het misdrijf plegen, doen plegen of medeplegen;

Andere relevante jurisprudentie