Baby Kelly-arrest


Onderwerpen ‐ Wrongful life, wanprestatie, medische fout
Artikelen ‐ Artikel 6:162 lid 2 BW

De feiten

Een stel had al twee keer een miskraam gehad en daarna een gezonde dochter gekregen. Het stel wist dat in de familie van de man een chromosale afwijking voorkwam. Toen de vrouw opnieuw zwanger raakte, vertelde zij aan de verloskundige dat zij een prenataal onderzoek wilde, omdat zij geen gehandicapt kind wilde. De verloskundige zei dat zij geen aanleiding voor een prenataal onderzoek zag en voerde deze derhalve niet uit. Na de geboorte van het dochtertje, Kelly, bleek al gauw dat zij aan de chromosale afwijking leed en ernstig gehandicapt was. De ouders stelde het ziekenhuis en de verloskundige aansprakelijk en vorderde schadevergoeding voor zichzelf en voor hun dochtertje.

Rechtsvraag

Zijn de verloskundige en het ziekenhuis aansprakelijk te stellen voor het gehandicapte dochtertje en dienen zij de schadevergoedingen te betalen?

Overweging

De rechtbank wijst de vordering van de ouders toe. Het hof wijst de vordering voor Kelly toe en de vordering voor de ouders af. De Hoge Raad overwoog dat de verloskundige jegens de ouders en het nog ongeboren kind een zorgplicht had en derhalve in de gegeven omstandigheden een prenataal onderzoek had moeten verrichten. De vrouw had namelijk een keuze, om het kind te houden of niet, moeten maken op grond van juiste informatie. De Hoge Raad stelt dat de verloskundige jegens Kelly in strijd heeft gehandeld met hetgeen in het ongeschreven recht in het maatschappelijke verkeer wordt betaamd. De Hoge Raad oordeelt dat alle kosten voor de opvoeding en verzorging van Kelly vergoed moeten worden.
De verloskundige en het ziekenhuis zijn derhalve aansprakelijk te stellen voor het gehandicapte dochtertje en dienen de schadevergoeding te betalen.

Rechtsregel

Dit is een arrest over de problematiek rondom wrongful life.

Relevante artikelen

Art. 6:162 BW
Lid 2: Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond.

Andere relevante jurisprudentie