Kribbebijter-arrest


Onderwerpen ‐ Vertegenwoordiging, ontbinding, wanprestatie
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Scholte verkocht een negenjarig ruin, een paardenhengst waar de teelballen operatief van verwijderd zijn, voor 7600 gulden aan Schiphoff onder de garantie dat deze ruin 'goed, eerlijk, braaf en vrij van enig kwaad' is. Schiphoff heeft in opdracht van Lörsch, een Duitse paardenhandelaar, gehandeld. Nadat de ruin is geleverd aan Lörsch, onderzoeken twee dierartsen het beest. De ruin blijkt een 'kribbebijter' met opgereden lendenen te zijn. Schiphoff vordert ontbinding van de koopovereenkomst en eist vergoeding van de schade van Scholte. Scholte verweert zich door te stellen dat niet Schiphoff, maar Lörsch de koper van de ruin is. Bovendien stelt hij dat door de levering aan Lörsch, deze eigenaar van de ruin is geworden. Schiphoff heeft nooit schade kunnen leiden volgens Scholte, omdat Schiphoff nooit de koper is geweest.

Rechtsvraag

Kan Schiphoff de koopovereenkomst ontbinden en schadevergoeding van Scholte eisen?

Overweging

De Hoge Raad overwoog dat de vraag of iemand bij het sluiten van een overeenkomst in eigen naam heeft gehandeld moet worden beantwoord aan de hand van wat partijen over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. Een bevestigend antwoord op de vraag of iemand in eigen naam heeft gehandeld wordt niet uitgesloten door het feit dat de ander wist dat degene met wie hij handelde dit voor een opdrachtgever deed. De Hoge Raad gaf in dit arrest drie rechtsregels. Ten eerste dat een contractspartij, die ten behoeve van een opdrachtgever een overkomst sluit, ten behoeve van die opdrachtgever de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten geldend kan maken. Ten tweede dat tot de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten met name de vordering tot vergoeding van de schade, als gevolg van de ontbinding aan de zijde van de partij jegens wie de wanprestatie is gepleegd, behoort. Ten derde dat de schade waarvan de vergoeding wordt gevorderd niet de schade hoeft te zijn die de contractspartij in zijn eigen vermogen lijdt, maar ook de schade die de opdrachtgever lijdt. De aanspraak op schadevergoeding behoort economisch tot het vermogen van de opdrachtgever, het recht tot geldend maken van deze aanspraak komt echter toe aan de tussenpersoon. Schiphoff kan derhalve de koopovereenkomst ontbinden en schadevergoeding van Scholte eisen.

Rechtsregel

Iemand die in eigen naam, maar ten behoeve van een opdrachtgever een overeenkomst sluit, kan in beginsel ook in eigen naam ten behoeve van die opdrachtgever de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 06/05/1926 NJ 1926, 721 Vas Dias/Salters Onbevoegde vertegenwoordiging +
HR 01/03/1968 NJ 1968, 246 Moluksche Evangelische Kerk... Volmacht, schijn van verteg... +
HR 27/11/1992 NJ 1993, 287 Felix/Aruba Onbevoegde vertegenwoordigi... +
HR 03/02/1984 NJ 1984, 386 Cafe 't Brouwertje (Damen/G... Vertegenwoordiging +
HR 09/10/1998 NJ 1999, 581 Hartman/Bakker Schijn van vertegenwoordigi... +
HR 12/01/2001 NJ 2001, 157 Kuijpers/Wijnveen Schijn van volmacht +
HR 11/03/2011 RvdW 2011, 362 Fraude hypotheekadviseur vertegenwoordiging, schijn ... +
HR 26/06/1981 NJ 1982, 1 Van Willigen Vuren Vertegenwoordiging +
HR 08/09/2000 NJ 2000, 734 Baby Joost Schadevergoeding/smartengeld +
HR 26/10/2003 RvdW 2003, 152 Regiopolitie/Hovax Volmacht +
HR 28/03/1997 NJ 1997, 454 Wisman/Trijber Vertegenwoordiging, vergoed... +
HR 19/02/2010 LJN BK7671 ING Bank/Bera Holding Onbevoegde vertegenwoordigi... +
HR 05/05/1968 NJ 1968, 102 Fokker/Zentveld (Vliegtuigv... Wanprestatie, ondeugelijke ... +
HR 08/02/2013 LJN BY4600 Van de Steeg/Rabobank Onderzoeksplicht en klachtp... +
HR 14/06/2002 NJ 2002, 495 Geldnet/Kwantum Aansprakelijkheid bij hulpp... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 09/01/1998 NJ 1998, 272 Brok/Huberts Aansprakelijkheid bij non-c... +
HR 25/03/2011 RvdW 2011, 419 Ploum/Smeets en Geelen Tank... Termijn klachtplicht bij no... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 59 Wierts/Visseren (leistenen ... Tekortkoming in de nakoming... +
HR 27/11/1999 NJ 1999, 380 Van der Meer/Beter Wonen Ontbreken van ingebrekestel... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 23/01/1998 NJ 1999, 97 Jans/Fiat Credit Nederland Verbondenheid overeenkomste... +
HR 13/11/1936 NJ 1937, 433 Moorman/Bureau Materiaalstaat Iustum pretium-leer +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 17/01/2014 NJ 2014/236 Mevrouw X/Dakdekkersbedrijf Y Opschortingsrecht +