Vermeulen-Lekkerkerker (Vogelplaag) (Kraaien en roeken)-arrest


Onderwerpen ‐ Hinder, schadevergoeding, vergunning
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Een bedrijf, Vermeulen, is al gedurende lange tijd bezig om een plas met huisvuil te dempen. Voor deze acitviteit hebben zij een Hinderwetvergunning gekregen. Lekkerkerker is de eigenaar van een nabijgelegen boerderij en teelt op zijn akker appels, peren en kersen. Het dempen van de plas met huisvuil trekt veel volgens, waardoor het voor Lekkerkerker onmogelijk wordt om zijn akker nog te bebouwen. Lekkerkerker vordert derhalve een schadevergoeding van Vermeulen voor de geleden schade.

Rechtsvraag

Dient Vermeulen de schade van Lekkerkerker te vergoeden?

Overweging

De Hoge Raad overwoog dat een Hinderwetvergunning niet betekent dat eigenaren van naburige percelen hinder moeten dulden, die zij indien er geen vergunning was, niet zouden hoeven te dulden. Het hebben van een Hinderwetvergunning voor een bepaalde activiteit betekent derhalve niet dat iemand niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor een onrechtmatige daad die voortkomt uit deze activiteit. De vraag of er sprake is van een inbreuk op het eigendomsrecht moet worden beantwoord aan de hand van de ernst van de hinder en de omstandigheden waaronder deze hinder plaatsvindt. In casu maakte Vermeulen volgens de Hoge Raad een inbreuk op het eigendomsrecht van Lekkerkerker, derhalve dient Vermeulen de schade van Lekkerkerker te vergoeden.

Rechtsregel

Het hebben van een Hinderwetvergunning voor een bepaalde activiteit betekent niet dat men door deze vergunning niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor een onrechtmatige daad die voortkomt uit deze activiteit.

Andere relevante jurisprudentie