Vermoorde Bruid-arrest


Onderwerpen ‐ Redelijkheid en billijkheid, onwaardige erfgenaam
Artikelen ‐ Artikel 6:2 lid 2 BW

De feiten

Van Wylick, een hulpbehoevende oude vrouw, trouwt met haar verzorger zonder huwelijkse voorwaarden. Na vijf weken wordt ze door haar nieuwe man vermoord. Hij eist de helft van haar vermogen en een derde van de nalatenschap. De kinderen van Van Wylick eisen bij de rechtbank dat de man wordt uitgesloten van het verkrijgen van de helft van haar vermogen en een derde van de nalatenschap, hij is namelijk volgens hen onwaardig om erfgenaam te zijn.

Rechtsvraag

Heeft de man recht op de helft van het vermogen en een derde van de nalatenschap van Van Wylick?

Overweging

De rechtbank oordeelt dat de man onwaardig is om erfgenaam te zijn op grond van de billijkheid, hij heeft de vrouw immers vermoord en mag derhalve geen voordeel uit de moord halen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van de man en stelt dat de rechter mag afwijken van artikelen in het BW indien de redelijkheid en billijkheid hier aanleiding toe geven, de rechter moet hier echter wel terughoudend in zijn.

Rechtsregel

De rechter mag, met terughoudendheid, afwijken van artikelen in het BW indien de redelijkheid en billijkheid hier aanleiding toe geven.

Relevante artikelen

Art. 6:2 BW:
Lid 2: Een tussen hen krachtens wet, gewoonte of rechtshandeling geldende regel is niet van toepassing, voor zover dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 12/09/1989 NJ 1987, 267 Westhoff/Spronsen Ontslagneming, onderzoekspl... +
HR 19/05/1967 NJ 1967, 261 Saladin/HBU Beperkende werking redelijk... +
HR 18/06/2004 NJ 2004, 585 Kuunders/Swinkels Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 27/10/1995 NJ 1996, 254 Den Haan/Box Fashion Opzeggen arbeidsovereenkoms... +
HR 25/11/2005 NJ 2007, 141 Skeeler Aansprakelijkheid organisat... +
HR 14/06/2002 NJ 2003, 112 Bramer/Hofman Algemene voorwaarden, redel... +
HR 12/01/2007 NJ 2007, 371 Eindhoven/Allianz Derogerende werking van de ... +
HR 31/12/1993 NJ 1995/389 Matatag/De Schelde Exoneratiebeding algemene v... +
HR 12/12/1997 NJ 1998/208 Stein/Driessen Beroep op exoneratieclausul... +
HR 06/10/2000 NJ 2000, 691 Verzicht/Rowi Verzuim zonder ingebrekeste... +
HR 04/02/2000 NJ 2000, 562 Mol/Meijer Garanties, ontbinding +
HR 21/06/1991 NJ 1991, 742 Mattel/Borka Beëindiging duurovereenkoms... +
HR 20/01/2012 NJ 2012, 60 AgfaPhoto Finance/Foto Noort Samenhang tussen overeenkom... +
HR 05/04/2013 NJ 2013, 214 Lundiform/Mexx Uitleg van commerciële over... +
HR 05/01/2001 NJ 2001, 79 Multi-Vastgoed/Nethou (plaz... Tekortkoming: keuze tussen ... +
HR 17/09/2010 RvdW 2010, 1051 Van Mierlo/Onder de Groene ... Opschortingsrecht +
HR 09/12/2011 NJ 2013, 273 Schriftelijkheidsvereiste b... Schriftelijkheidseis van ar... +
HR 20/02/1976 NJ 1976, 486 Pseudo-vogelpest Exoneratiebeding, redelijkh... +
HR 22/06/2012 NJ 2012, 396 ABN AMRO/X Derogerende werking van de ... +