Versluis/Ziekenzorg (Vader Versluis)-arrest


Onderwerpen ‐ Aansprakelijkheid, schending zorgvuldigheidsnorm
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Een meisje komt in het ziekenhuis, wegens een medische fout, in een coma terecht en overlijdt uiteindelijk na vijf en een half jaar. Versluis stelt dat het ziekenhuis hem na de mislukte operatie aan zijn lot heeft overgelaten en dat het ziekenhuis heeft verzaakt om voldoende informatie aan hem te verstrekken. Wegens dit nalatige gedrag van het ziekenhuis kreeg Versluis een inzinking en is hij waarschijnlijk voor de rest van zijn leven arbeidsongeschikt geraakt. Versluis stelt het ziekenhuis aansprakelijk voor zijn geleden schade en vordert een vergoeding.

Rechtsvraag

Is het ziekenhuis aansprakelijk voor de geleden schade van Versluis en dienen zij een schadevergoeding te betalen?

Overweging

De Hoge Raad oordeelde dat er een verschil is tussen de niet-naleving van zorgvuldigheidsnormen en de niet-naleving van verkeers- en veiligheidsnormen. Bij schending van verkeers- en veiligheidsnormen komen alle gevolgen, ook de gevolgen die niet in de lijn der verwachting liggen, voor rekening van degene die onrechtmatig handelde. Bij de schending van zorgvuldigheidsnormen geldt dit echter niet. Bovendien achtte de Hoge Raad het causaal verband tussen de medische fout en de geleden schade te ver verwijderd. Derhalve was het ziekenhuis niet aansprakelijk te stellen voor de geleden schade van Versluis.

Rechtsregel

In dit arrest werd bepaald dat er een verschil tussen de schending van zorgvuldigheidsnormen en de schending van verkeers- en veiligheidsnormen is. Bij de schending van verkeers- en veiligheidsnormen worden alle gevolgen, ook de gevolgen die niet in de lijn der verwachting liggen, aan degene die onrechtmatig handelde toegerekend. Bij de schending van de zorgvuldigheidsnormen geldt dit niet.

Andere relevante jurisprudentie