In de steek gelaten vrouw-arrest


Onderwerpen ‐ Psychische overmacht
Artikelen ‐ Artikel 40 Sr.

De feiten

De verdachte kreeg een relatie met een man. Na enige tijd verbrak de man de relatie omdat hij verliefd was geworden op een andere vrouw. Toen de verdachte hierachter kwam is de vrouw naar het huis van de man gegaan om verhaal te halen. Tijdens de confrontatie werd de verdachte zo boos dat zij de man meerdere malen met een mes in zijn borststreek stak, waardoor de man kwam te overlijden. De verdachte werd vervolgd voor doodslag, maar verweerde zich door te stellen dat er sprake was van psychische overmacht.

Rechtsvraag

Is er in casu sprake van psychische overmacht?

Overweging

De rechtbank en het hof hadden de verdachte beide veroordeeld voor doodslag. Het hof had het verweer van de verdachte verworpen op de grond van het feit dat de verdachte zich willens en wetens naar het huis van de man had begeven, terwijl zij had kunnen weten dat daar een zodanige hevige gemoedsbeweging zou kunnen ontstaan waardoor het tenlastegelegde zou kunnen gebeuren. De conclusie dat de vrouw had moeten weten wat er had kunnen gebeuren, baseerde het hof op een aantal feiten en omstandigheden. De Hoge Raad stelde dat het hof het beroep op psychische overmacht onvoldoende gemotiveerd heeft verworpen. De conclusie van het hof sluit namelijk niet uit dat er wel degelijk sprake was van een drang waaraan de verdachte in redelijkheid geen weerstand kon bieden en waartegen zij zich niet willens en wetens heeft blootgesteld. De Hoge Raad vernietigt het arrest en verwijst het terug naar een ander hof.

Rechtsregel

Dit arrest is een voorbeeld van een beroep op psychische overmacht.

Relevante artikelen

Art. 40 Sr:
Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door overmacht is gedrongen.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 14/02/1916 NJ 1916, 681 Melk en Water Afwezigheid van alle schuld +
HR 20/02/1933 NJ 1933, 918 Huizer Veearts Ontbreken van materiële wed... +
HR 14/11/2000 NJ 2001, 37 Apothekersstagiaire Verschoonbare dwaling +
HR 15/10/1923 NJ 1923, 1329 Opticien Overmacht als noodtoestand +
HR 18/05/1993 NJ 1993, 691 Blijf van mijn auto Noodweer(exces) +
HR 18/10/1988 NJ 1989, 511 Ruzie te Loon op Zand Noodweerexces, extensief no... +
HR 24/10/1990 NJ 1990, 353 Gezochte confrontatie Noodweer(exces) +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 De ridderlijke taxichauffeu... Noodweer(exces), culpa in c... +
HR 02/02/1965 NJ 1965, 262 Asbak Noodweer(exces), ogenblikke... +
Rb 06/04/1982 VR 1983, 51 Basketbalspeler Afwezigheid van alle schuld... +
HR 23/10/1984 NJ 1986, 56 Bijlmer noodweer Noodweer(exces) +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 Niet-betaalde taxirit Noodweer (exces) en culpa i... +
HR 24/12/2009 LJN BL5702 Drugssmokkel onder druk Psychische overmacht +
HR 24/12/2009 LJN BL5702 Drugssmokkel onder druk psychische overmacht +
HR 05/02/2010 LJN BL3176 Hardhandige politieman strafuitsluitingsgronden +
HR 20/02/2007 HR 20 februari ... Onderbouwing verweer Psychische overmacht, motiv... +
HR 16/09/2008 LJN BC7923 Medicinale cannabis Overmacht in de zin van noo... +
HR 24/09/2013 NJ 2014, 277 Noodweer in de tram Beroep op noodweer +
HR 01/03/1983 NJ 1983, 468 Meta Hofman Noodweer +
HR 11/06/2002 NJ 2002, 467 Noodweer in de bus Noodweer +
HR 13/06/2006 NJ 2006, 343 Koevoet Noodweerexces +
HR 16/11/2004 NJ 2007, 467 Vleesmes noodweer +
HR 08/04/2008 NJ 2008, 312 Zware vaas (Ballenknijper) noodweerexces +