Tokyo Neurenberg Tribunaal-arrest


Onderwerpen ‐ Ius Cogens, oorlogsmisdaden
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Na de Tweede Wereldoorlog worden in Tokyo en Neurenberg gerechten opgericht (of ingericht) om de oorlogsmisdadigers te vervolgen, dit gebeurt tot 1949. In deze zaken worden individuen terechtgesteld voor misdaden die zij begaan hebben onder internationaal recht en oorlogsrecht.

Het belang van deze zaken is niet alleen gelegen in de bestraffing van oorlogsmisdadigers tijdens de Tweede Wereldoorlog, er werden ook richtlijnen uitgezet voor bestraffing van individuen onder internationaal recht voor de toekomst.

Hier wordt de basis gelegd voor verschillende verdragen met betrekking tot oorlogsmisdaden en strafvervolging van individuen. Het is ook in deze processen dat het internationaal strafhof en haar statuut hun oorsprong vinden. Het is dan mogelijk om individuen te vervolgen zonder tussenkomst van staten.

Andere relevante jurisprudentie