Caroline Case-arrest


Onderwerpen ‐ Gebruik van geweld, anticipatie
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

In 1938 vindt een opstand plaats in Canada omdat de regering demicratischer zou moeten zijn. Dit doel heeft veel aanhangers in de Verenigde Staten en de Amerikanen voorzien de rebellen dan ook van voedsel en wapens, dat vervoerd wordt door de boot “Caroline”. Aanhangers van de huidige Canadese regering steken de boot in brand en duwen haar van de Niagara watervallen, hierbij komt één Amerikaan om het leven. Deze zaak leverde heel wat spanning op tussen het Verenigd Koninkrijk (waar Canada een kolonie van was) en de Verenigde Staten, tot in 1942 een verdrag gesloten wordt.

Rechtsvraag

n.v.t

Overweging

Het belang van de Caroline zaak is erin gelegen dat uit dit incident belangrijke regels van gewoonterecht gevormd zijn met betrekking tot geweldsgebruik.

Zelfverdediging, artikel 51 VN handvest is de enige manier waarop het geweldsverbod van artikel 2 lid 4 handvest doorbroken kan worden. Bij de kwalificatie van handelingen als zelfverdegiging zijn de criteria van het Caroline incident nog steeds van toepassing.

Voor een beroep op zelfverdediging moet een directe noodzaak bestaan die dringend en allesoverheersend is en geen keuze van middelen noch tijd voor nadere overweging toestaat. Er mag enkel anticiperend verdedigd worden en die actie kan enkel gerechtvaardigd worden wanneer:
- het gebruik van geweld noodzakelijk is omdat de dreiging onmiddellijk is en een vreedzame oplossing aldus niet mogelijk is
- de reactie moet proportioneel zijn ten opzichte van de dreiging

Andere relevante jurisprudentie