Basketbalspeler-arrest


Onderwerpen ‐ Afwezigheid van alle schuld, verontschuldigbare onmacht
Artikelen ‐ n.v.t.

De feiten

Tijdens een basketbalwedstrijd in Urk krijgt een speler een flinke klap van een tegenspeler tegen zijn slaap, waardoor hij op de grond valt. Hij raakt hierdoor niet bewusteloos en hij voelt zich ook niet duizelig. Na de wedstrijd sprak de speler nog met een fysiotherapeut die hem vertelde dat hij gewoon in zijn eigen auto naar zijn huis in Amstelveen kon rijden. Onderweg naar huis botst de speler, op een weg in de richting van Apeldoorn, tegen een andere auto op. Hij wordt vervolgd voor, het huidige, art. 6 WVW 1994. 

Rechtsvraag

Is er sprake van schuld in de zin van art. 6 WVW 1994?

Overweging

De rechtbank stelt dat het aannemelijk is dat er bij de verdachte tijdens de rit naar huis een bepaalde vorm van afwezigheid is ontstaan, als gevolg van de klap tijdens de wedstrijd. Het feit dat de verdachte zich op een weg naar Apeldoorn bevond, in plaats van naar Amstelveen, draagt in belangrijke mate bij aan het oordeel van de rechtbank. De verdachte was immers op weg naar huis en het feit dat hij zich op een daardoor ‘verkeerde weg’ bevond, kan eigenlijk alleen worden verklaard door dat de verdachte op een gegeven moment een soort van afwezig is geworden. Het feit dat de verdachte, ondanks de klap tegen zijn slaap, toch naar huis is gereden is hem niet te verwijten nu hij geen lichamelijke of geestelijke complicaties ondervond. Bij de verdachte had dus niet de vraag hoeven op te komen, of hij wel in staat zou zijn om naar huis te rijden. Op grond van dit alles kan worden gesteld dat de verdachte in een toestand van verontschuldigbare onmacht terecht is gekomen en derhalve is er sprake van afwezigheid van alle schuld. De rechtbank spreekt de verdachte vrij van het tenlastegelegde feit.

Rechtsregel

Dit arrest is een goed voorbeeld van onder welke omstandigheden afwezigheid van alle schuld, door verontschuldigbare onmacht wordt aangenomen.

Andere relevante jurisprudentie

Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 14/02/1916 NJ 1916, 681 Melk en Water Afwezigheid van alle schuld +
HR 20/02/1933 NJ 1933, 918 Huizer Veearts Ontbreken van materiële wed... +
HR 14/11/2000 NJ 2001, 37 Apothekersstagiaire Verschoonbare dwaling +
HR 15/10/1923 NJ 1923, 1329 Opticien Overmacht als noodtoestand +
HR 18/05/1993 NJ 1993, 691 Blijf van mijn auto Noodweer(exces) +
HR 18/10/1988 NJ 1989, 511 Ruzie te Loon op Zand Noodweerexces, extensief no... +
HR 24/10/1990 NJ 1990, 353 Gezochte confrontatie Noodweer(exces) +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 De ridderlijke taxichauffeu... Noodweer(exces), culpa in c... +
HR 13/06/1989 NJ 1990, 48 In de steek gelaten vrouw Psychische overmacht +
HR 02/02/1965 NJ 1965, 262 Asbak Noodweer(exces), ogenblikke... +
HR 23/10/1984 NJ 1986, 56 Bijlmer noodweer Noodweer(exces) +
HR 28/03/2006 NJ 2006, 509 Niet-betaalde taxirit Noodweer (exces) en culpa i... +
HR 24/12/2009 LJN BL5702 Drugssmokkel onder druk Psychische overmacht +
HR 24/12/2009 LJN BL5702 Drugssmokkel onder druk psychische overmacht +
HR 05/02/2010 LJN BL3176 Hardhandige politieman strafuitsluitingsgronden +
HR 20/02/2007 HR 20 februari ... Onderbouwing verweer Psychische overmacht, motiv... +
HR 16/09/2008 LJN BC7923 Medicinale cannabis Overmacht in de zin van noo... +
HR 24/09/2013 NJ 2014, 277 Noodweer in de tram Beroep op noodweer +
HR 01/03/1983 NJ 1983, 468 Meta Hofman Noodweer +
HR 11/06/2002 NJ 2002, 467 Noodweer in de bus Noodweer +
HR 13/06/2006 NJ 2006, 343 Koevoet Noodweerexces +
HR 16/11/2004 NJ 2007, 467 Vleesmes noodweer +
HR 08/04/2008 NJ 2008, 312 Zware vaas (Ballenknijper) noodweerexces +