Hof Datum Vindplaats Naam Onderwerp
HR 03/06/1977 NJ 1978, 601 Hollende kleurling Redelijk vermoeden van schu... +
HR 06/12/1983 NJ 1984, 442 Damrak Redelijk vermoeden van schu... +
HR 14/01/1975 NJ 1975, 207 Ruimte (coffeeshop de Ruimte) "Ernstige bezwaren", (on)re... +
ABRvS 18/09/2002 AB 2003, 57 Jetski's Belanghebbende begrip +
Rb 09/01/2006 LJN AV0381 Dorpsvereninging Nieuw- en ... Belanghebbende begrip +
HR 20/12/1926 NJ 1927, 85 De auditu Testimonium de auditu, bewi... +
Rb 21/03/2007 LJN BA1244 Coffeeshop de Poort Belanghebbende begrip +
Rb 27/10/2009 LJN BK2303 Weigering handhaving reclam... Belanghebbende begrip +
ABRvS 15/09/2005 AB 2007, 157 Verkeersbesluit HEMA/rechts... Belanghebbende begrip +
HR 29/09/1981 NJ 1982, 258 Plastic boodschappentasje Verdachte, cautie +
ABRvS 10/06/1990 AB 2000, 19 Belanghebbende en zichtcrit... Belanghebbende begrip, zich... +
HR 12/09/1978 NJ 1979, 60 Letale longembolie Redelijke toerekening, caus... +
HR 07/05/1985 NJ 1985, 821 Haarlemse doodslag Redelijke toerekening, caus... +
ABRvS 01/10/2008 LJN BF3911 Stichting openbare ruimte Belanghebbende begrip +
HR 26/11/1968 NJ 1970, 144 Etalageruit Causaliteit, redelijke voor... +
ABRvS 13/01/2000 LJN AA4601 Bloemenmarkt Amsterdam Belanghebbende begrip en be... +
Rb 14/08/2008 LJN BE2742 Kunstbrieven gemeente Velzen Besluit in de zin van de Awb +
CRvB 21/03/2008 LJN BC8447 Aanmaning terugbetaling stu... Besluit in de zin van de Awb +
ABRvS 08/07/2009 LJN BJ1862 Leger des Heils Besluit in de zin van de Awb +
HR 25/06/1996 NJ 1997, 563 Niet behandelde longinfectie Causaliteit, redelijke toer... +
HR 15/04/1994 AB 1994, 619 Gedoogverklaring Mariekerke Besluit in de zin van de Aw... +
ABRvS 06/05/1997 AB 1997, 229 Van Vlodrop Bevoegdheid burgerlijke rec... +
ABRvS 09/05/1996 JB 1996, 158 Kwantumhal Venlo Marginale toetsing, verbod ... +
HR 14/01/1949 NJ 1949, 557 Zandvoortse woonruimtevorde... Verbod van détournement de ... +
HR 25/02/1949 NJ 1949, 558 Doetinchemse woonruimtevord... Marginale toetsing, verbod ... +
HR 03/04/1998 NJ 1998, 558 Alkemade Hornkamp Verbod van détournement de ... +
ABRvS 22/03/2001 AB 2001, 195 Intrekking dwangsom Nunspeet Vertrouwensbeginsel +
ABRvS 17/11/1977 AB 1978, 97 Mevrouw Cupido Zorgvuldige voorbereiding +
ABRvS 26/11/2008 LJN BG5360 Woonsubsidie stichting moza... Hoorplicht, afwijzing aanvr... +
Rb 28/10/2008 JB 2008, 267 JB 2008, 267 Gemeentelijke verordenende ... +
← Vorige 1 3 4 5 6 7 8 9 28 29